Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

motionlessemotions

me in  relationships

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamaddreamer maddreamer
4755 d4ab
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
Jest taki pewien rodzaj smutku, od którego można się uzależnić
— Gotye - Somebody That I Used To Know
Reposted frombadgal badgal viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
4809 3d81
Reposted fromdaaaaaamn daaaaaamn viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
6409 1d3a
This is what I aspire to do when I'm old.
Reposted fromominousbird ominousbird viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
4063 9c6d
Reposted fromnyaako nyaako viamaddreamer maddreamer
6599 90f9
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamaddreamer maddreamer
4842 b2c7
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna viamaddreamer maddreamer
0332 5563 500
Reposted fromwestwood westwood viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
6417 cd64
Reposted fromkjuik kjuik viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamaddreamer maddreamer
6840 d53d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
Dlaczego nie ma bajek o tym, że pary się rozstają?
— L.U.C.
motionlessemotions
Reposted fromgruetze gruetze viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
4774 0165
Reposted fromfelicka felicka viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
1887 7c1c
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
6830 aa28
Reposted fromhogwarts hogwarts viamaddreamer maddreamer
2691 cbe0

plsdateme:

It’s funnier when you find out that’s his dad.

Reposted fromheartsperm heartsperm viamaddreamer maddreamer
motionlessemotions
8739 b76e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl